Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dijous, 05 de 2013
Nova Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors

Amb data 27 de setembre de 2013 s’ha aprovat la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors, entre altres mesures fiscals, en l’àmbit de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) s’introdueix el Règim Especial del CRITERI DE CAIXA.

De forma resumida, aquest règim permet endarrerir la meritació de l'IVA repercutit fins que s'ha cobrat, afectant també a l'IVA suportat que no es podrà deduir fins que s'hagi pagat.

Per altre banda, repercuteix negativament en els clients - destinataris d'aquestes  operacions, ja que no es podran deduir l'IVA de les factures, fins que no l'hagin pagat.

Pels que s'acollin aquest nou règim, s'amplia la informació a subministrar en els llibres registre d'IVA, afegint la data del cobrament o pagament i el mitjà de pagament utilitzat. I s'estableix l'obligació de fer constar a les factures l'aplicació del "règim especial del criteri de caixa".

Aquest règim és aplicable per les empreses que el seu volum d'operacions durant l'any natural anterior no superi els 2.000.000 d'euros.

Per optar a aquest Règim Especial del Criteri de Caixa, s'ha de sol·licitar durant aquest mes de desembre davant l'Agència Tributària. Agrairem ens ho comuniqueu quan abans millor per poder procedir als tràmits oportuns.

Aquest Règim Especial entra en vigor a partir del dia 1 de gener del 2014.

Recordar que encara que no us acolliu aquest règim, podeu rebre factures dels vostres proveïdors, que si que s'hi han acollit i per tant NO us podreu deduir l'iva de l'esmentada factura fins que les hagueu pagat.
« Tornar