Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dilluns, 03 de febrer de 2014
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

En relació a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'adapta la normativa al canvi produït en la deducció per inversió en vivenda habitual estatal mantenint-la solament per adquisicions abans del 1 de gener de 2013.

A més s'afegeix un apartat específic en la deducció per inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent, per les societats creades o participades per universitats o centres d'investigació.

 

En relació a l'Impost sobre Successions i Donacions, es realitzen una sèrie de modificacions dels elements quantitatius del tribut, entre les que destaca la modificació dels percentatges de bonificació aplicables en la quota, en que es manté la bonificació del 99% pels cònjuges, mentre que per la resta de parents dels grups I i II s'estableix diferents percentatges en funció de la base imposable: per aquests últims es manté la bonificació del 99% per les herències de valor més baix (fins 100.000 euros de base imposable) i s'introdueix progressivitat en la bonificació, de manera que, a menys valor de base imposable, la bonificació és més elevada.

« Tornar